สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ข่าวสาร

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Read More.

scimath.org

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถในการ

แนวโน้มของการศึกษาแบบ e-Learning กับการสาธารณสุขในประเทศไทย

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

การศึกษาด้วยวิธี e-Learning ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาแบบระบบปกติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามีมาตรฐานที่เทียบเท่า ในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในห้องเรียนปกติ ในเรื่องของมาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ เฉพาะระบบการศึกษาในห้องเรียนเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่ามีมาตรฐานไม่เท่ากัน ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีในตลาดแรงงาน เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารการจัดการที่ดีและชื่อเสียงเก่าแก่ของสถาบัน มากกว่ารูปแบบการศึกษา

กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ………………กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปลองทำที่โรงเรียนหรือที่บ้านได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง <คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์>

วิทยาศาสตร์ ๒

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

วิทยาศาสตร์ ๒   รายวิชาพื้นฐาน                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   Read More.

วิทยาศาสตร์ ๑

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

วิทยาศาสตร์ ๑   รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   Read More.