หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

พบกับหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ตอบสนองการใช้งานในยุคปัจจุบัน (ยุคดิจิติอล)

มินิวิทยสัประยุทธ์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการประลองปัญญา ค้นหาคนคิดเก่ง นำเสนอเยี่ยม ความคิดสร้างสรรค์เป็นยอด ในการแข่งขัน “มินิวิทยสัประยุทธ์”