หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ebook

พบกับหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ตอบสนองการใช้งานในยุคปัจจุบัน (ยุคดิจิติอล) วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศคลัง ได้แล้ววันนี้ที่ http://www.scimath.org/ebooks 

Tags: , ,