หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมฯ 4 เรื่องใหม่ พร้อมให้สั่งซื้อ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องใหม่ และเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูของทั้ง 5 รายวิชาได้แล้ว โดยติดต่อที่ องค์การค้า สกสค. เบอร์โทร 02-538-3033ต่อ 539หรือ ที่ร้านค้าที่เป็นตัวแทนของ สกสค. ในพื้นที่จังหวัดของท่าน หรือ สามารถซื้อได้โดยตรงที่ร้านค้า ตามราคาปกดังต่อไปนี้ (ยกเว้นหนังสือเรียนและคู่มือครูเรื่อง พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ที่จะพร้อมวางจำหน่ายในกลางเดือนพฤษภาคม 2556)

 

cosmetic_cover หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์กับความงาม
ราคา 44 บาท
beauty_teacher_cover คู่มือครู
วิทยาศาสตร์กับความงาม
ราคา 260 บาท
.
.
.
.
toy หนังสือเรียน
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ราคา 40 บาท
toysci_teacher_cover คู่มือครู
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ราคา 180 บาท
.
.
.
.
sciproject หนังสือเรียน
สนุกกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ราคา 53 บาท
sciproject_teacher_cover คู่มือครูฯ
สนุกกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ราคา 210 บาท
.
.
energy หนังสือเรียน
พลังงานทดแทน
กับการใช้ประโยชน์
ราคา 62 บาท
renew_energy_cover คู่มือครู
พลังงานทดแทน
กับการใช้ประโยชน์
ราคา 295 บาท
.
.
petrobook หนังสือเรียน
เชื้อเพลิงเพื่อ
การคมนาคม
ราคา 59 บาท
petro_teacher_cover คู่มือครู
เชื้อเพลิงเพื่่อ
การคมนาคม
ราคา 188 บาท

..