บุคลากรและทีมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p_lek
เบญจพร วรรธนวหะ
Benjaporn Wattanawaha
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 2408
Email : bwatt@ipst.ac.th
p_lek
ฤดีภรณ์ ศรีตะโชติ
Rudeeporn Sritachote
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 2404
Email : rsrit@ipst.ac.th 
p_lek
เปียทิพย์ พัวพันธ์
Piatip Phuapan
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 2407
Email : pphua@ipst.ac.th 
p_lek
นวพล กาบแก้ว
Nawaphol Kapkaew
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 1325
Email : nkapk@ipst.ac.th 
 

p_lek
สุประดิษฐ์ รุ่งศรี
Supradit Roongsri
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 4006
Email : sroon@ipst.ac.th

 


ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์
Chaiwat Natitaweetrab
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 7331
Email : cnati@ipst.ac.th

ศิลปเวท คนธิคามี
Silapavet Konthikamee
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 3215
Email : skont@ipst.ac.th
 

p_lek
จิโรภาส โชติฉัตรชัย
Jiropas Chotchatchai
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 3215
Email : jchot@ipst.ac.th

 


เทอด พิธิยานุวัฒน์
Terd Pitiyanuwat
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 1325
Email : tpiti@ipst.ac.th

กุญข์วิสิฏฐ์ ตุลเตมีย์
Kunvisit Tultamee
เบอร์โทรภายใน 023924021 ต่อ 1325
Email : ktult@ipst.ac.th