Learning Space

LS
Learning Space เกิดจากการที่ สสวท. ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้อง เร่งแก้ปัญหาคุณภาพและช่องว่างทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  อ่านต่อ

 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ หรือ แผ่นพับ

ทัศนศึกษาออนไลน์

online testing sys
การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก อ่านต่อ

คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

school module
คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้  อ่านต่อ

IPST Digital Math

digital media sys
ในบทนี้เรามาเรียนรู้กันว่า "ทศนิยม" คืออะไร พร้อมทั้งมาเรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบทศนิยมกัน ตอนที่ 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  อ่านต่อ

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ (HANDHELD)

collaborative
สื่อการเรียนการสอน (HANDHELD)
 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องคำนวณเชิงกราฟ
 ระดับ ม.4 ระดับ ม.5

Icils 2013

digital media sys
โครงการ ICILS คืออะไร โครงการประเมินผลด้านการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศซึ่งจัดโดยสมาคมนานาชาติ  อ่านต่อ

บทความน่ารู้

news_04
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ อ่านเพิ่มเติม>>
news_01
เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ อ่านเพิ่มเติม>>
news_05
สมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วน อ่านเพิ่มเติม>>
news_06
เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม>>