ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1245, 1249 โทรสาร 0-2381-0750

แจ้งรายละเอียด

  1. Loading ...