Learning Space

LS Learning Space เกิดจากการที่ สสวท. ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้อง เร่งแก้ปัญหาคุณภาพและช่องว่างทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  ดูทั้งหมด
 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ หรือ แผ่นพับ

รายการวีดิทัศน์

online testing sys รายการวีดิทัศน์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งของงานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เรียน มีสาระความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ เช่น สาระความรู้เทคโนโลยี และอื่นๆ  ดูทั้งหมด

แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

online testing sys การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก ดูทั้งหมด

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ

collaborative สื่อการเรียนการสอน (HANDHELD) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องคำนวณเชิงกราฟ ระดับ ม.4 ระดับ ม.5

ภาพถ่าย

online testing sys ภาพถ่ายของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับส่วนงานต่างๆ เช่น ภาพถ่ายทางด้านการศึกษา , โครงการประกวดภาพถ่าย และอื่นๆ ดูทั้งหมด

รายการวิทยุ

LS รายการวิทยุ เป็นรายการวิทยุที่เกี่ยวกับงานเทคโลโนยีทางการศึกษา โดยมีหัวข้อในการพูดคุยดังนี้ รายการคุยกับวันละเรื่อง และอื่นๆ  ดูทั้งหมด

บทความน่ารู้

news_04
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ อ่านเพิ่มเติม>>
news_01
เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ อ่านเพิ่มเติม>>
news_05
สมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วน อ่านเพิ่มเติม>>
news_06
เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม>>

ข่าวสารเทคโนโลยี

Read feed